Penzijní připojištění: průměrné výnosy pod tíhou lži

03/08/2012
romansebl

Složené úročení je důležité pro pochopení, jak pracují úspory a také, jak vlastně pracuje inflace. Úrok na finančních produktech je vyjadřován ve vyjádření roční úrokové míry ( % p.a.), stejně tak pokud finanční poradce modeluje vývoj vašich investic například v podílovém fondu, penzijním připojištění apod., také uvažuje o ročním zhodnocení. Tím, že se uvažuje o ročním zhodnocení na všech finančních produktech, je výchozím bodem pro výpočty rok předešlý.

stav účtu 2012/stav účtu 2011  = 21 000 / 20 000 = 5 % roční zhodnocení
Pokud má tedy být 5 % ročního zhodnocení zachováno, lze očekávat na účtě v roce 2013 částku 22 050,-

Výnos tedy počítáme složeným úročením a to takto 1,05 * 1,05  = 1,1025 tj. 10,25 % zhodnocení vkladu.  A na stejné bázi funguje i inflace, jelikož inflace je vyjádřena meziročním přírůstkem.

Pokud je tedy průměrná roční inflace 4 % pak za 5 let zjistíme, že za těchto 5 let dojde ke snížení kupní síly peněz o 21,67 %! Dojdeme k tomu tímto výpočtem = 1,04 * 1,04 * 1,04 * 1,04 * 1,04 = 21,67 %. Nejde tedy v žádném případě pouze o součet ročních inflací, nýbrž o jejich násobky.

Velice se omluvám těm, kterým je toto zcela jasné a při svých rozhodnutích toto zohledňují. Nicméně jsem narazil na článek, kde byl výpočet  průměrného “reálného” výnosu na penzijních připojištěních za období 2001 – 2010 a nestačil jsem se divit. Datovou řadu výnosů jednoduše autor výpočtu zprůměroval a pronesl, že jde o průměrný výnos za dané období. Chyba! A ne malá.

Dal jsem si práci a vzal jsem tři náhodně vybrané penzijní fondy a jejich datovou řadu s dosaženými “reálnými” výnosy za dané roky a zjistil jsem, že výpočet průměrného “reálného” výnosu se ve skutečnosti liší. Správný výpočet odhalil, že:

ING PF neměl roční výnos 0,24 % ale -0,23 % (rozdíl ve výpočtu -0,47 %)
Generali PF neměl roční výnos 0,78 % ale 0,26 % (rozdíl ve výpočtu -0,52 %)
AXA PF neměl roční výnos 0,06 % ale -0,25 % (rozdíl ve výpočtu -0,31 %)

Tabulka se srovnáním výpočtů zde.

Zjištěný půlprocentní rozdíl od reality, jak by se chovalo dané penzijní připojištění, rozhodně nerozhoduje o tom, zda budete skutečně bohatí. Slouží k demonstraci, že svět finančních produktů je plný lží a polopravd. Například ING PF tak vlastně reálně nevydělal 0,24 %, ale naopak prodělal.

Většina lidí na finanční produkty a jejich prodejce – finanční poradce spoléhá v otázkách financí jako na jedinou instanci. Tito jedinci se bohužel velmi spálí. O svých financích začněte rozhodovat lépe. Mě tento proces učení nějakou dobu trval, ale za jeho absolvování jsem neskutečně rád.