Kde sledovat dění na trhu?

27/04/2016
romansebl

Při vzpomínkách na své investiční začátky, které z pohledu prvních aktivních obchodů na burze spadají (poněkud symbolicky) do roku 2008, se mi současně nabídlo téma, kde získávat základní informace o tom, co se aktuálně děje na trhu.

Vlivem rozšíření internetu existuje nespočet kanálů, přes které lze sledovat aktuální zprávy a data z trhů. Přičemž vybrat si vhodný kanál, není vůbec snadný úkol, jelikož dobrá data jsou základem pro dobré závěry.

Pro základní fundamentální data využívám především Forex Factory, kde je zprávy možné filtrovat podle důležitosti či dle provázanosti na daný trh (např. USA, EU apod.). Další výhodou tohoto webu je rychlost ve zveřejnění vyfiltrovaných dat. Také zde zjistíte, zda zrovna dnes nezasedá FED, ECB nebo BoJ tedy centrální banky USA, EU a Japonska, které značně ovlivňují dění a směry trhů po roce 2008.

Za nejzdařilejší český web, kde lze sledovat dění na trhu považuji vlastně už od svých investičních začátků stránky Patria. Je to současně asi první web, který upoutal mou pozornost, když jsem se začal ještě před svým prvním obchodem na burze o trh zajímat. Vím, že několik mých kamarádů, používají web Patrie pro získávání základního tržního přehledu, takže je prokazatelně dobře strukturovaný i pro „investora laika“.

Hned na úvodní stránce vypisují horké zprávy, které výborně shrnují důležité milníky za celý den hodinu po hodině. U akcií pak můžete sledovat komentáře analytiků a získat tak větší přehled co se u jednotlivých titulů děje uvnitř. Zdarma vám také v sekci „Ekonomika“ nabídne také přehledné zpracování základních makroekonomických veličin české ekonomiky a jejich vývoj v čase.

Tyto dva weby samy o sobě dle mého názoru obsahují veškeré potřebné, abyste zůstali s probíhajícím děním v obraze. Úplně mne zcela na rovinu například nezaujaly novinové články, které se ve svých titulcích mnohdy snaží hledat senzace, a úplně nejvíce v nich nemám rád, když se celá zpráva opírá o zveřejněný zisk nějaké firmy. Zisk sám o sobě nemá vypovídací hodnotu o dobrém či špatném fungování firmy za dané období a o její perspektivě, což investora zajímá nejvíce. Firma, která vhodně investuje, může za dané období vykázat i ztrátu (což novinový článek často hodnotí jako negativum) a přitom firma mohla učinit významný krok pro budoucí vyšší hodnotu společnosti a tedy zapříčinit i budoucí růst ceny jejich akcií.

Abychom ale zůstali na zdrojích z internetu, pak ještě jako zdroj alternativních statistik z USA (a dle mého názoru méně zkreslených statistik) používám web Shadow stats.

Ať už ale bude vaším zdrojem informací a novinek z trhu cokoliv, zůstávejte dbalí především u kvality jejich zpracování.