Co je private equity?

29/03/2014
romansebl

Private equity je střednědobé financování firem, přičemž ten kdo poskytuje kapitál, získává obchodní podíl na základním kapitálu firmy. Jde o investici do neveřejně obchodovaných firem, které mají vysoký potenciál k růstu. Je to zejména díky tomu, že nabízejí vysoce inovativní produkt nebo technologii. Private equity je zaměřené na financování firem ve fázi prvotní zralosti – firem s historií nejméně 3 roky. Tato jasná historie poskytuje investorům relativně nižší riziko, jelikož firma hledá kapitál pro svůj rozvoj nikoliv pro spekulativní začátek – jako je tomu například u financování start-upů.

Skrze private equity fondy vstupují do vysoce inovativních podniků zejména institucionální investoři (banky, penzijní fondy, investiční společnosti) a některé fondy nabízejí tuto možnost i drobným investorům. U těchto investic, tedy investor “jede na stejné lodi” jako velké banky a penzijní fondy.

Výhodou private equity investic je, že se stáváte spoluvlastníkem firmy a neinvestujete tak pouze do fondu, ale přímo do majetku firem. Peníze investora se přemění na podíl ve firmě, který se opět promění v peníze v momentě, kdy dojde prodeji některé z firem a tedy i prodeji podílu investora. Toto se obvykle děje po 5-7 letech od vstupu do dané firmy.

Tyto investice lákají už desítky let bohaté rodiny a poskytují velmi zajímavé výnosy. Jakmile jednou objevíte tento druh investic, budou vám spořící finanční produkty od finančních institucí připadat při nejmenším směšně. Obzvlášť, když sami finanční instituce investují své peníze právě do private equity.