1.Úvodní konzultace

2.420,- Kč vč. DPH

Cílem úvodní konzultace je, abyste získali všechny hrubé informace, na jejichž základě se budete moci rozhodnout, zda vám moje služby mohou přinést to, co očekáváte.
Seznámíte se s úvodním popisem investičních možností, na které aktuálně zaměřuji svou pozornost a bude poukázáno na jejich prokazatelné výhody a rizika. 

Úvodní konzultace zahrnuje:

  • osobní schůzku v trvání 1 hodiny
  • přibližně 3 hodiny následných e-konzultací, které obvykle postačují k objasnění vašich otázek

2. Úspěchová odměna

10 % z výnosu 

V případě, že společně zrealizujeme některou investici, pak mou odměnou je 10 % z vámi skutečně vyinkasovaných výnosů tzv. success fee. Tuto odměnu nehradíte za žádných okolností dříve než je výnos skutečně připsán na váš účet. 


Proč jsou konzultace placené? 

Při konzultacích nejde o prodejní rozhovor, ale o předávání zkušeností a možných praktik v oblasti osobních investic, které fungují. Platbou za úvodní konzultaci se také odstraňuje pocit možného závazku vůči mé osobě za poskytnuté informace po skončení úvodní konzultace. Další konzultaci či samotné kroky vedoucí k realizaci investic ve spolupráci se mnou už klient volí čistě na základě svého uvážení, zda mu mohu být v plnění jeho záměrů s ohledem na mou paletu zaměření dostatečně prospěšný.

Jak funguje úspěchová odměna ve výši 10 % z utržených výnosů?

Představte si, že do určité investiční příležitosti investujete 100.000 CZK. Za rok vám tato investice vynese na účet 15.000 CZK – pak 10 % z tohoto výnosu (tedy 10 % z 15.000 CZK= 1.500 CZK) bude od vás putovat za mnou jako úspěchová odměna. Pokud vám investice na váš účet nepřinese nic, pak ani já nejsem odměněn. Tento systém vám mimo jiné zaručuje, že mám stejně jako vy zájem o to, abyste jako investor co nejvíce získal. Poukazovat na investice bez zajímavého výnosu pro klienta by pro mne postrádalo ekonomický smysl.

Proč nabízíte zcela odlišný systém odměn za vaši službu?

Domnívám se, že být hodnocen v závislosti na tom, kolik toho klientovi skutečně investice přinese na jeho účet nebo do kolonky aktiv, je cestou k poskytování “opravdové služby”. Má služba je vlastně na úrovni jakéhosi vzájemného obchodního partnerství. Tento model jsem už v minulosti nastavil tak, jak jsem si vždy sám přál hodnotit své spolupracovníky/rádce – tj. platit za informace až z vydělaných peněz, ke kterým mne příhodně postrčili.