Časté otázky

Home » Časté otázky

Co si blíže představit pod pojmem “investice do reálných aktiv”?

Jedná se o investice, u kterých investor své peníze transformuje ve skutečnou (tedy reálnou) hodnotu. Mezi nejlépe představitelná reálná aktiva patří: nemovitosti, mince nebo obrazy – tedy úplně zjednodušeně aktiva, na které si lze reálně sáhnout a které nesou jeho vlastníkovi výnos (buď v podobě pravidelné renty nebo v okamžiku prodeje).

Proč jsou středem zájmu reálná aktiva?

Reálná aktiva mají výhodu v tom, že jejich nominální cena přirozeně roste s rostoucí inflací. Tuto příjemnou vlastnost finanční produkty nemají. Nemají totiž reálnou hodnotu, kterou je třeba při poklesu kupní síly peněz dohnat růstem nominální ceny jako je tomu u reálných aktiv.

Na jaká reálná aktiva se s klienty zaměřujete?

Předně jde o investice do dvou private equity fondů, kterými investor získává vlastnické podíly v neveřejně obchodovaných firmách (pozn. nejedná se o akcie ale o skutečný obchodní podíl). Nákup drahých kovů – zlato/stříbro ve fyzické formě. Poradenství s koupí nemovitosti a následným pronájmem. Ve spekulativním pásmu portfolia pak doplňkově na nákup manažerských akcií před uvedením akcií firmy na burzu apod.

Proč tyto investice nevyužívají všichni?

Řada lidí je “spokojena” s finančními produkty, které jim dosaženým čistým výnosem nepokrývají ani inflaci a nelámou si s tím jednoduše hlavu. Ti náročnější hledají investice mající vyšší potenciál ke zhodnocení a proto se dále vzdělávají a hledají pro sebe mnohem smysluplnější aktiva. Mnozí je najdou právě mezi reálnými aktivy.
Současně je třeba říci, že například investice formou private equity bývali výsadou bohatých rodin a institucionálních investorů. Potřebu vlastnit drahé kovy jako ochranu před nečekaným hospodářským vývojem cítí v dnešní době také jen zlomek populace – ostatní zůstávají v blahém domnění “že je vše v ekonomikách v pořádku”. Investice do nemovitostí vnímají lidé trvale jako jednu z nejbezpečnějších vůbec a přitom se k ní za celý život odhodlá jen malá část z nich a takto bychom v důvodech mohli pokračovat dále… Takže zcela jednoduše úplně každý necítí potřebu vlastnit reálná aktiva. Ten kdo ano, ten si je zamiluje a je u mne na správném místě.

Poskytujete klientům ještě další doplňkové služby?

Mimo investic do reálných aktiv se také doplňkově zaměřuji na úpravy životního pojištění do čistě životních pojištění, u kterého si platíte za to, že jste pojištěni před určitými událostmi. V této oblasti uplatňuji zásady pojišťovnické teorie nikoliv nácviky ze školení prodejců pojistek nebo “pocitového nastavování”. Výsledkem je pojistka kryjící fatální rizika podložená statistikou a nízká platba pojistného, jelikož malichernosti které dlouhodobě neohrozí váš příjem není potřeba krýt drahým pojištěním.
Konzultace jsou současně mnohdy dialogem nad děním ve světě financí. A řadu informací také poskytuji bezúplatně dle svých dobrých zkušeností například s určitým typem účtu, vyhledávačů, finančních specialistů apod.

CENA

Je úvodní konzultace placena?

Ano. Za úvodní konzultaci se hradí částka 1.815,- Kč. Při konzultacích nejde o prodejní rozhovor, ale o předávání vlastních zkušeností a možných praktik v oblasti reálných aktiv, které fungují. Platbou za úvodní konzultaci se také odstraňuje pocit jakéhokoliv závazku vůči mé osobě za poskytnuté informace po skončení úvodní konzultace. Další konzultaci či kroky vedoucí k realizaci investic už klient volí čistě na základě svého uvážení, zda mu mohu být v plnění jeho záměrů s ohledem na mou paletu zaměření dostatečně prospěšný. V případě e-konzultace je cena 1.210,- Kč

Jak funguje odměna ve výši 10 % z utržených výnosů?

Představte si, že do určité investiční příležitosti investujete 100.000,- Kč. Za rok vám tato investice vynese na váš účet 15.000 Kč – pak 10 % z takto utržené částky (z tohoto výnosu) bude od vás putovat za mnou jako odměna. Pokud vám v dalším roce daná investice na váš účet nepřinese nic, pak ani já nejsem odměněn. Tento systém vám zaručuje, že mám stejně jako vy zájem o to, abyste jako investor co nejvíce získal. Doporučovat investice bez zajímavého profitu pro klienta by pro mne postrádalo smysl.

Proč nabízíte zcela odlišný systém odměn za vaši službu?

Domnívám se, že být hodnocen v závislosti na tom, kolik toho klientovi skutečně investice přinese na jeho účet nebo do kolonky aktiv, je cestou k poskytování “opravdové služby”. Má služba je vlastně na úrovni jakéhosi vzájemného partnerství. Tento model jsem už v minulosti nastavil tak, jak jsem si vždy sám přál hodnotit své spolupracovníky/rádce – tj. platit za informace až z vydělaných peněz, ke kterým mne příhodně postrčili.

DALŠÍ OTÁZKY

Jsou investice z oblasti private equity dostupné pouze pro ty nejbohatší?

Ne. Investovat lze už od 55.000,- Kč jednorázově nebo 1.400,- Kč/měsíčně pro model pravidelného investování. Většina private equity fondů na světě zůstává uzavřená pouze pro bohaté investory s vklady nad 0,5 – 1 mil. Kč apod. – ty však nedokáží uspokojit středně velkého nebo menšího investora, který chce obvykle investovat částku o něco nižší.

 

Svou otázku mi můžete také položit skrze kontaktní formulář:
Pokusím se Vám odpovědět do 24 hodin.